U bent hier

Nieuws

Boosterprik woonzorgcentrum en assistentiewoningen

Woensdag kregen de bewoners van woonzorgcentrum Zoniën en assistentiewoningen De Vlonder, die dat wensten, een tweede boosterprik.

Alles is vlot verlopen.

Deze boosterprik biedt optimale bescherming 14 dagen na toediening.

 

Mondmaskerplicht voor bezoekers tot en met 7 juni

Van 7 tot 24 juni vinden er werken plaats aan de beide wegversmallingen op Vossemberg. De aanpassingen maken beurtelings verkeer mogelijk: wie de dorpskern van Vossem of Duisburg uitrijdt, zal voorrang hebben. Deze ingrepen moeten helpen om een nieuwe maximumsnelheid van 50 km per uur te verzekeren.

Buurtbewoners zijn al langer vragende partij om de overdreven snelheid aan te pakken aangezien de huidige wegversmallingen te weinig effect hebben. Het probleem stelt zich vooral beneden aan de weg in Vossem waar de bewoning begint en de zone 50 start.

Door de reeds gevallen neerslag en de hoeveelheid neerslag die ze nog verwachten de komende dagen, werd de risicocode verlaagd naar code GEEL. Dit betekent: gevaar voor brand, wees voorzichtig!
Het besluit van de gouverneur van 12 mei 2022 rond het vuur- en rookverbod blijft wel nog van kracht. 

Ook onze gemeente en inwoners dragen hun steentje bij om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Hier geven we je graag een update.

Hoeveel vluchtelingen zijn er vandaag in onze gemeenten?

208 Oekraïners waarvan:

90 kinderen

17 mannen

101 vrouwen

Wie vangt deze mensen op?

Gastgezinnen

In Vlaanderen krijgen alle 80-plussers de kans om met een tweede boostervaccinatie hun bescherming tegen COVID-19 op peil te houden. Wie tot deze meest kwetsbare groep behoort, zal per brief en digitaal een bericht ontvangen en een afspraak kunnen maken. Om een booster te kunnen krijgen, moeten er minstens 4 maanden verstreken zijn sinds de laatste COVID-vaccinatie.

 

Voor het vaccinatiecentrum in Tervuren zijn de volgende shiften gepland in juni:

 

Vrijdag 3 juni:

12 tot 15.30 uur

De gemeente organiseert in samenwerking met de federale belastingsdienst een zitdag op 10 juni. Je krijgt er hulp bij het invullen van je belastingaangifte. Je kan enkel op afspraak komen. De zitdag is voornamelijk voorzien voor personen die geen vereenvoudigde aangifte hebben. Heb je wel een vereenvoudigde aangifte, maar heb je toch vragen? Bel dan naar 02/572.57.57.
De zitdag vindt plaats op vrijdag 10 juni in gemeentehuis De Zevenster (raadzaal) van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.

Artsen Zonder Grenzen biedt reeds lang hulp aan kwetsbare Oekraïners die geen of weinig toegang hebben tot gezondheidszorg. Sinds het begin van de oorlog werd de reguliere hulpverlening aangepast naar noodhulp. De organisatie heeft zich vooral toegelegd op de levering van  geneesmiddelen en materiaal en de verwerking van oorlogstrauma’ s. Ook chirurgen en anesthesisten versterken de ziekenhuizen die overspoeld worden met slachtoffers.

Zopas is het voorontwerp van het nieuwe politiegebouw op het bedrijvenpark Keiberg-Vossem goedgekeurd. De nieuwbouw is het sluitstuk van een fusie in 2017 waarbij Tervuren, Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee één politiezone Voer en Dijle vormen. Vanaf januari 2025 wordt het gebouw in gebruik genomen.

Bij de fusie bleek er nood te zijn aan een gebouw waar alle medewerkers, buiten de wijkposten, samengebracht konden worden. Het bedrijvenpark ‘Keiberg-Vossem’ bood een unieke kans om op een terrein van 40 are een modern en praktisch politiegebouw op te richten.

De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt. Daarom werd beslist dat onze provincie overgaat naar code geel. Dat betekent dat natuurbeheerders en brandweer waakzaam zijn. Het ontstekingsrisico in open natuur met droge vegetatie is met het uitblijven van neerslag sterk toegenomen en ook in naaldbossen begint het brandgevaar te stijgen.

De lente is in het land en we kijken uit naar een mooie zomer! De burgemeester en schepenen nodigen elke Tervurenaar uit voor een gezellig samen-zijn, bij een lekker drankje.
Waar? Bij jou in de buurt!

zondag 8 mei van 11 u. tot 13 u. in De Steenberg in Moorsel

vrijdag 20 mei van 19 u. tot 21 u.in Café In den Congo in Vossem

vrijdag 3 juni van 19 u. tot 21 u. in Pachthof Stroykens in Duisburg

dinsdag 28 juni van 19 u. tot 21 u. in Diependal in Tervuren

Pagina's