U bent hier

Silhouetten op zitbanken maken eenzaamheid bespreekbaar

Op vijf banken in Tervuren is een houten silhouet opgedoken. Daarop staan boodschappen te lezen die eenzaamheid bespreekbaar moeten maken. Deze campagne is een initiatief van de Welzijnsraad in samenwerking met de gemeente.

Met deze campagne wil de Welzijnsraad zoveel mogelijk mensen aanzetten om te praten, want praten helpt echt. Eenzaamheid heeft immers grote gevolgen voor het welzijn en treft alle leeftijden en lagen van de bevolking. Voor heel wat mensen blijft het onderwerp taboe.

Silhouetten op zitbanken in de gemeente

Door deze figuren op zitbanken in het centrum en de deelgemeenten te plaatsen, wil de Welzijnsraad eenzaamheid bespreekbaar maken. De vijf zitbanken zijn terug te vinden in de Koninklijke Moestuin, op het Warandeplein, op de dorpspleinen van Duisburg en Vossem en op de parking van De Steenberg in Moorsel.

Aan beide kanten van de figuur staat een ander opschrift: ‘Voel jij je soms alleen? Blijf er niet mee zitten. Babbel eens met een vriend, kennis, familie of buur of neem contact op met Tele-Onthaal of Awel’ en ‘Sla jij wel eens een praatje met iemand die alleen is? Het zal je beiden deugd doen’.

Awel en Tele-Onthaal

De figuren verwijzen door naar de kinderen- en jongerentelefoon Awel en Tele-Onthaal. Beide organisaties zetten in op het belang van hulp zoeken en praten. Tegelijkertijd wordt aan burgers gevraagd om eens een babbeltje te doen met iemand die er nood aan heeft.