U bent hier

Sloopwerken project Van de Velde

Begin deze week is er enige commotie ontstaan bij sloopwerken in de Vander Achterstraat in kader van het project “Van de Velde” waarvan Elk Zijn Huis opdrachtgever is. 

Bij deze werken werd er asbesthoudend materiaal verwijderd. De gemeente stuurde een controleur ter plaatse om na te gaan of de werken werden uitgevoerd conform de voorwaarden bepaald in het KB van 16-0-2006 (art. 59) en Vlarem II (art.6.4.0.1.). Er werd vastgesteld dat er op geen enkel moment een verhoogd risico geweest is voor de omgeving. We willen alle omwonenden ook geruststellen dat het risico op restvervuiling in de grond miniem is.