U bent hier

Tijdelijke beperking watergebruik wegens droogte

De aanhoudende droogte zorgt er voor dat het waterpeil dermate laag is dat men problemen vreest met de levering. De overheid vraagt dan ook met aandrang om zo weinig mogelijk leidingwater te gebruiken.
De Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besliste vandaag dat water van het openbaar waterdistributienetwerk niet meer mag gebruikt worden voor niet-essentiële toepassingen:

Onder niet essentiële toepassingen verstaat men: 
1° het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
2° het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
3° het vullen of bijvullen van vijvers;
4° het bevoorraden van fonteinen;
5° het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
6° het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
7° het sproeien van velden en weiden;
8° het besproeien van grasvelden, parken en tuinen;

Je kan het volledige besluit lezen in bijlage.