U bent hier

Uitbreiding van captatieverbod tijdelijk opgeschort

De hoge temperaturen leiden vermoedelijk tot hoger waterverbruik. In mei leidde dat op sommige plaatsen tot tijdelijke onderbrekingen van de waterlevering via het drinkwaternet. Daarom werden er van 22 mei tot 10 juni beperkingen opgelegd voor het gebruik van drinkwater. Het is erg belangrijk dat we de komende dagen zo'n hoge pieken in het verbruik vermijden. Aan iedereen wordt dus gevraagd om spaarzaam te zijn met water: Dat geldt voor alle soorten water (grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater). Daarom roept de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op om de volgende niet essentiële toepassingen van water te vermijden:

· het bevoorraden van fonteinen;
· het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten,parkings en pleinen;
· het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels;
· het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
· het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
· het vullen of bijvullen van vijvers;
· het besproeien van grasvelden, parken, gazons en tuinen;
· het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
· het besproeien van velden en weiden.

Omwille van de langdurige droogte dit voorjaar werd op 21 mei een eerste captatieverbod uitgevaardigd voor een aantal waterlopen in onze provincie. Dit verbod werd op 29/05 uitgebreid. Een captatieverbod heeft een grote impact op een aantal landbouwers die normaal beroep doen op water uit waterlopen voor hun bedrijfsvoering. Het peil in onze waterlopen is dankzij de regen van de voorbije weken gestegen. In Ukkel werd voor de maand juni een totale neerslag van 58,7mm opgemeten. Een deel van de waterlopen is daardoor niet meer in kritische toestand en een gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod is daarom mogelijk. De weersvoorspellingen voor de komende dagen en weken manen ons wel aan tot voorzichtigheid. We verwachten dat dit herstel van de waterpeilen  tijdelijk is. Daarom wordt de uitbreiding van 29/05 op het eerste captatieverbod opgeschort en schakelen we tijdelijk terug naar een vorige fase (captatieverbod van 21/05). De tijdelijke opheffing gaat vanavond in en loopt t.e.m. 27 juni. Per 28 juni vervalt de opheffing en is de situatie uit het verbod van 29/05 terug van kracht.