U bent hier

Update vaccinatiecentrum Markthal Overijse

Extra momenten eerste prik

Deze week werd beslist dat onze vaccinatiecentra nog meer vaccinatiemomenten  organiseren voor personen die hun eerste prik nog moeten krijgen of tot hiertoe twijfelden en nu toch nog een afspraak wensen. Het gaat hier bijvoorbeeld over jongeren die de komende weken 12 jaar worden.  Ze moeten zelf een afspraak maken in het vaccinatiecentrum, de overheid verstuurt geen uitnodigingen meer.

Voor de concrete vaccinatieplanning en de procedure om een afspraak te maken, verwijzen we graag door naar: https://www.vaccinmarkthal.be/vaccinatieplanning

Uitnodiging risicopatiënten voor extra prik met Pfizer

Ondertussen zijn alle volwassen personen uitgenodigd voor vaccinatie en wordt op dit ogenblik de vaccinatie van jongeren vanaf 12 jaar gefinaliseerd.

Deze week werd ook de uitnodiging voor een ‘extra’ vaccinatiedosis van de patiënten met verminderde immuniteit verstuurd. Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt. Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, waardoor ze minder sterk reageren op vaccinatie en een ‘extra’ dosis aangewezen is om maximale bescherming te verkrijgen tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.  

In afwachting kan je dan ook zelf nakijken of je op de lijst van patiënten staat, via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be

Wie geen uitnodiging ontving mag ervan uitgaan dat hij/zij niet tot deze risicogroep behoort. Heb je hier toch bedenkingen bij,  kan je contact opnemen met de eigen huisarts. Dit gaat dus niet over de zogenaamde “boosterprik” of “derde prik” waarover in de media gesproken wordt. Of die er komt, is nog niet duidelijk.

Vlaanderen verstuurt vanaf nu geen uitnodigingen meer

De uitnodigingen voor de risicopatiënten zijn meteen ook de laatste uitnodigingen die vanuit de Vlaamse overheid werden verstuurd. Een afspraak maken of verzetten kan steeds via de infolijnen van de vaccinatiecentra.