U bent hier

Nieuws

Extra momenten eerste prik

Deze week werd beslist dat onze vaccinatiecentra nog meer vaccinatiemomenten  organiseren voor personen die hun eerste prik nog moeten krijgen of tot hiertoe twijfelden en nu toch nog een afspraak wensen. Het gaat hier bijvoorbeeld over jongeren die de komende weken 12 jaar worden.  Ze moeten zelf een afspraak maken in het vaccinatiecentrum, de overheid verstuurt geen uitnodigingen meer.

Van 21 september tot 4 oktober zal de MIVB slijpwerken uitvoeren op tramlijn 44. De werken vinden plaats tussen 23.30 en 4.30 uur.

Om een maximaal comfort te bieden aan de omwonenden en de reizigers worden de tramsporen regelmatig geslepen. Op die manier worden oneffenheden op de bovenkant van de sporen weggewerkt zodat de trams zo vlot mogelijk kunnen doorrijden.

De werkzaamheden gebeuren ’s nachts en kunnen voor tijdelijke hinder zoals lawaai of stof zorgen. De MIVB stelt alles in het werk om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Van 23 tot en met 26 september zal gedurende bepaalde tijdstippen alle verkeer verboden zijn op het parcours van het WK wielrennen. Om de afvalophaling voor de inwoners te verzekeren, starten de ophaalmannen gedurende die dagen al om 5u. in de ochtend. Interrand raadt daarom aan om de avond voordien - na 20u - het afval buiten te zetten zodat de afvalophalers alles zeker kunnen meenemen. 

 

Op zaterdag 25 september opent de allereerste Speelbieb in Tervuren voor kinderen die er naar hartenlust speelgoed kunnen ontlenen. De Speelbieb is een initiatief van het Huis van het Kind.

Het Huis van het Kind Tervuren wil alle gezinnen bereiken met kinderen tot 12 jaar. Alle kinderen  zijn bijzonder welkom. Het is de  manier om de kinderen te laten kennismaken met verschillende soorten speelgoed. Na een tijd iets anders kunnen uitkiezen, is bovendien positief voor de algemene ontwikkeling van elk kind.

Economisch en duurzaam

Bewoners genieten van de nazomer

In woonzorgcentrum Zoniën verloopt alles rustig en zijn er op dit moment geen gekende besmettingen met COVID-19.

De bewoners profiteren van de mooie dagen en trekken er af en toe samen met ergotherapeuten, animatoren en enkele vrijwilligers op uit voor een heerlijke wandeling.

Niks beter dan de boslucht van het Zoniënwoud!

Vertegenwoordiging in de Seniorenadviesraad

Deze zomer stelde onze gemeente een schoolvervoerplan op punt voor elke basisschool in het centrum met als doel de verplaatsingen van en naar school veiliger en duurzamer te maken. Samen met de start van het nieuwe schooljaar worden meteen de eerste maatregelen van de schoolvervoerplannen in de praktijk omgezet.

Een plan voor en door alle betrokkenen

Al meer dan 1.000 attesten leverde het in juni vernieuwde e-loket van de gemeente af. Een succes! Meest gevraagd waren het attest strafregister, de reistoelating voor een minderjarig kind, het attest van woonst en het attest van gezinssamenstelling. Sinds kort kan je via het e-loket ook gratis een nieuwe pincode voor je elektronische identiteitskaart aanvragen. Via het e-loket kan je in totaal 23 documenten (attesten, aktes) aanvragen. Ze worden veilig en snel afgeleverd in je mailbox: 7 dagen per week en 24 uur per dag.

Sluiting vaccinatiecentra midden oktober

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt

Na de bombardementen van mei 2021 heeft de bevolking van de Gaza strook meer dan ooit nood aan medische hulp. De vele gewonden en daklozen hebben dringend verdere verzorging, medicatie en bescherming tegen COVID-19 nodig. Psychologische hulp is ook noodzakelijk vermits de inwoners reeds getraumatiseerd zijn door aanhoudende dreiging en geweld. Dokters van de Wereld is er sinds 2006 actief in de zwaar beschadigde zorginstellingen en helpt mee om het gezondheidssysteem overeind te houden.

Steun noodzakelijk

Pagina's