U bent hier

Vrije toegang recyclagepark

Opening recyclageparken: vrije toegang vanaf maandag 20 april

Na twee weken toegang op afspraak stelt Interrand haar drie recyclageparken met gangbare openingsuren en –dagen nu opnieuw vrij open. Toch wordt een bezoek aan het recyclagepark best uitgesteld als het niet echt nodig is

Het gedisciplineerd gedrag van de inwoners toont dat de maatregel van de voorbije weken, namelijk enkel toegang tot het park na afspraak, versoepeld kan worden. De strenge veiligheidsregels op het park zijn wel nog steeds van toepassing.  

Zo  kan er nog steeds maar maximaal één keer per week naar het recyclagepark gegaan worden. Het aantal bezoekers  wordt nog steeds beperkt.  Er geldt ook nog een maximale bezoekduur van 15 minuten.

Respecteer de volgende veiligheidsmaatregelen

·  Kom alleen! Een tweede persoon is enkel toegelaten wanneer die noodzakelijk is om te kunnen lossen (vb. een zware koelkast).

·  Bij het aanschuiven aan de ingang blijf je als bezoeker in de auto. Ook fietsers en voetgangers schuiven mee aan. Er wordt geen voorrang verleend.

·  De maatregel rond social distancing is ook hier van toepassing (minstens 1,5 meter afstand houden)

·  Bij de toegangscontrole mag er geen fysiek contact zijn met de parkwachters. De ID-kaart en betaalkaart plaats je dus zelf in de lezer.

·  Er wordt geen toegang verleend tot de parkwachterswoning of de sanitaire ruimtes.

·  Afval dient op voorhand  gesorteerd te worden om de tijd in het park tot een minimum te beperken.

·  Asbestcement, textiel en kringloopgoederen worden tot nader orde niet aangenomen.

·  Vol is vol! Wanneer een container van een bepaalde afvalfractie vol is, wordt ze niet meer aanvaard. 

Als deze maatregelen niet gerespecteerd worden, zal de parkwachter de bezoeker vragen om het recyclagepark te verlaten. Er wordt nog steeds hoffelijkheid en geduld gevraagd.

Meer info? www.interrand.be