Werken aan fietssnelweg in Broekstraat

De aanleg van fietssnelweg F29 zorgt voor een snelle, veilige en comfortabele verbinding tussen Brussel, Tervuren en Leuven.

De Broekstraat maakt deel uit van dat traject en wordt fietsvriendelijker ingericht zodat fietsers komende van Brussel voldoende ruimte hebben om het gemotoriseerd verkeer dat richting de Tervurenlaan rijdt te kruisen.

Daarom zal de verkeerssituatie in de Broekstraat tijdelijk wijzigen voor de aanleg hiervan. De werken zijn gepland van 8 januari 2024 tot  en met 18 maart 2024.

Een overzicht van de verkeers- en veiligheidsmaatregelen:

  • Broekstraat:
    -Parkeerverbod in de volledige straat
    -Doorgaand en zwaar verkeer (+3,5 ton) zijn verboden
    -Voor de bereikbaarheid van de woningen wordt plaatselijk verkeer toegelaten in twee rijrichtingen. Daarom wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven.

  •  Melijndreef:

        - Parkeren wordt enkel toegelaten gedurende 30 minuten
        - De Melijndreef blijft via de Broekstraat bereikbaar.

  • Paleizenlaan:

        - Verboden te parkeren om een vlotte doorgang van de Lijnbussen te verzekeren.
        - De bushalte 'Tervuren Centrum'  in de Broekstraat zal verplaatst worden naar de Paleizenlaan.
          Deze tijdelijke haltes zijn van toepassing op de lijnen 71, 315, 556, 410,  555, 526 en N2.


Meer info: Werken aan de Ring

Gepubliceerd op  woensdag 27 dec 2023 om 13:12 uur