U bent hier

Woonproject op voormalige GITO-site

De gemeente laat de voormalige site van het GITO herontwikkelen tot een hoogwaardig woonproject met veel aandacht voor betaalbaar wonen in eigen gemeente.

Er komen 66 nieuwe wooneenheden, verspreid over vier verschillende gebouwen, aangevuld met een kinderdagverblijf en co-working space. Meer dan de helft van de appartementen valt in de categorie betaalbaar wonen en moet een vastgestelde prijs respecteren. De gemeente heeft bovendien het recht om voor deze appartementen gedurende een bepaalde periode een voorrangsregeling toe te passen voor mensen die een band met Tervuren hebben.

Extra parkeerplaatsen

Bovenop de ondergrondse parkeergelegenheid voor de bewoners, worden er een 20-tal extra parkeerplaatsen gerealiseerd die mee een oplossing kunnen bieden voor de parkeerdruk in de buurt. Doorheen de site komt een verbinding voor voetgangers en fietsers. De aanleg van nieuwe groene ruimte en een publiek pleintje tussen de Brusselsesteenweg en de Puttestraat zal het centrum nog aangenamer maken.

Bij de selectie van de ontwikkelaar via een wedstrijd heeft de gemeente verschillende onafhankelijke experten ingeschakeld, zoals het team van de Vlaamse Bouwmeester. Ook de buurtbewoners werden geraadpleegd over het wedstrijdconcept.

Informatievergadering voor buurtbewoners

Op 16 januari krijgen buurtbewoners tijdens een informatievergadering meer uitleg en kunnen ze ook feedback geven. Daarna worden de plannen gefinaliseerd met als doelstelling om tegen de zomer van 2019 de vergunningsaanvraag in te dienen. Men hoopt om begin 2020 te beginnen met de bouwwerken, die een kleine twee jaar in beslag zullen nemen.