U bent hier

Nieuws

Vanaf 1 oktober werden in België opnieuw meerdere coronaregels versoepeld. Op vele plaatsen hoef je geen mondmasker meer te dragen, zoals in winkels, in de horeca, op vele werkplekken en op school. Op een aantal plaatsen blijft de mondmaskerplicht wél nog van kracht in onze gemeente. We zetten even alles op een rijtje.

Bewoners genieten van de nazomer

In woonzorgcentrum Zoniën verloopt alles rustig en zijn er op dit moment geen gekende besmettingen met COVID-19.

De bewoners profiteren van de mooie dagen en trekken er af en toe samen met ergotherapeuten, animatoren en enkele vrijwilligers op uit voor een heerlijke wandeling.

Niks beter dan de boslucht van het Zoniënwoud!

Vertegenwoordiging in de Seniorenadviesraad

Deze zomer stelde onze gemeente een schoolvervoerplan op punt voor elke basisschool in het centrum met als doel de verplaatsingen van en naar school veiliger en duurzamer te maken. Samen met de start van het nieuwe schooljaar worden meteen de eerste maatregelen van de schoolvervoerplannen in de praktijk omgezet.

Een plan voor en door alle betrokkenen

Al meer dan 1.000 attesten leverde het in juni vernieuwde e-loket van de gemeente af. Een succes! Meest gevraagd waren het attest strafregister, de reistoelating voor een minderjarig kind, het attest van woonst en het attest van gezinssamenstelling. Sinds kort kan je via het e-loket ook gratis een nieuwe pincode voor je elektronische identiteitskaart aanvragen. Via het e-loket kan je in totaal 23 documenten (attesten, aktes) aanvragen. Ze worden veilig en snel afgeleverd in je mailbox: 7 dagen per week en 24 uur per dag.

De laatste 20 jaar daalde het aantal verkeersdoden in ons land van 1500 verkeersdoden in 2001 naar 640 doden in 2019. Om het aantal ongevallen en het aantal recidivisten in ons land verder te laten dalen, moet iedereen inspanningen blijven leveren. Via het platform all-for-zero.be kan je als burger tot eind september je mening geven over drie grote verkeersveiligheidsthema’s.

Laat je stem horen!

Het agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid installeerde twee fonteinen in de Vossemvijver in het Park van Tervuren. Een derde fontein zal binnenkort geïnstalleerd worden in de daarnaast gelegen Molenvijver. Naast een esthetische waarde hebben de fonteinen ook een belangrijke praktische component. De fonteinen zorgen voor extra zuurstof in het water en helpen zo in de strijd tegen de vorming van blauwalg. Deze blauwgroene bacterie vormt bij warm weer een olieachtige laag op het water en houdt gezondheidsrisico’s in voor mens en dier.

In woonzorgcentrum Zoniën blijft het voorlopig rustig. Er zijn geen gekende besmettingen en sinds 1 juli zijn er opnieuw een aantal versoepelingen. De federale richtlijnen zijn vanaf nu van toepassing op het aantal vaste bezoekers.

Wie kan op bezoek komen?

Het politiebesluit van de gouverneur van 04 november 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 wordt opgeheven.  

Redenen hiervoor zijn:

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich op dit moment, bij het begin van de zomerperiode, situaties van droogte. Deze kunnen zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden. Hierop heeft Natuur en Bos een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden.

Extra versoepelingen

In woonzorgcentrum Zoniën is de situatie voorlopig gunstig.

Vorige week heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid aangepaste maatregelen en richtlijnen verspreid voor woonzorgcentra.

 

Animatie

Externe animatoren kunnen opnieuw aan de slag in Zoniën, mits naleving van de maatregelen.

Zo zullen de bewoners vanaf 11 juni per verdiep voortaan om de twee weken terug een misviering kunnen bijwonen.

 

Bezoek

Pagina's