U bent hier

Nieuws

De voorbije zomers werden gekenmerkt door hittegolven en langdurige periodes van droogte. Lokale besturen waren genoodzaakt tot het afkondigen van besparende maatregelen voor het gebruik van grond- en leidingwater. Een verhoogde bewustwording dat drinkbaar water een schaars en kostbaar goed is, in combinatie met een gerichte aanpak voor het hergebruik van regenwater, is noodzakelijk om deze problemen in de toekomst het hoofd te bieden.

Vanaf 7 mei 2021 gaat de volgende fase van start van de wegenis- en rioleringswerken Puttestraat en Sint-Janstraat. Hieronder heb je een overzicht van de gewijzigde verkeersituatie en bijhorende verkeersmaatregelen.

Fase 2 vanaf 7 mei 2021 tot en met 31 oktober 2021:

Tijdens de zomervakantie en in september kan je een speelstraat organiseren in jouw straat zodat kinderen veilig en zorgeloos kunnen spelen.

Wat is precies een speelstraat?

Een speelstraat is een straat die tijdens bepaalde dagen en voor een specifieke duur wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om de kinderen veilig en ongehinderd op straat te laten spelen. Alleen bewoners en de hulpdiensten mogen zeer voorzichtig de straat inrijden.

Welke straten komen in aanmerking?

Versoepelingen binnen Zoniën

In het woonzorgcentrum blijft het voorlopig rustig. Er zijn geen gekende besmettingen, wat positief is.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste deze week over hoe er binnenkort terug meer bezoek en ontmoeting mogelijk wordt in woonzorgcentra.  Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde bewoners en bezoekers. De vaccinatiegraad blijft de drempel om te mogen versoepelen.

Bepaalde personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Zij zijn beschermde klant, kom je ook in aanmerking?

Wat is het sociale tarief?

In Vlaams-Brabant gaan we voor bos- en natuurgebieden naar code geel. De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt. Dat wil zeggen dat natuurbeheerders waakzaam zijn en je voorzichtig moet zijn.

De Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant (CSBB) verleent steun aan jongeren en hun ouders door het toekennen van studiebeurzen van de stichtingen die ze in beheer heeft. De aanvragen tot het verkrijgen van een of meer van de beurzen moeten voor 5 juni 2021 (verlengde datum omwille van de coronapandemie) toekomen op het secretariaat van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant.

Vanaf maandag 15 maart starten de werken voor de uitbreiding van de parking aan de tramterminus. De tramhalte blijft in dienst, je kan er dus gewoon op- en afstappen. Maar je kan er gedurende een jaar niet parkeren. De parking aan de Museumlaan (aan de olifant) blijft wel toegankelijk tot het einde van de werken.

Deze werken starten in het kader van een ‘Hoppinpunt’ waarbij je gemakkelijk en comfortabel kan hoppen tussen verschillen vervoersmiddelen. Je laat bijvoorbeeld je fiets of wagen achter om zorgeloos over te stappen op het openbaar vervoer of omgekeerd. 

Ook dit jaar zal Hee Tervuren jammer genoeg niet plaatsvinden omwille van de coronacrisis. Als de coronamaatregelen het toelaten, bieden we wel een alternatief lente- en zomerprogramma aan.

EK Voetbal

Vaccinatiecampagne in woonzorgcentrum Zoniën afgerond

In het wzc werd meer dan 80% van bewoners en medewerkers  gevaccineerd. Een mooi resultaat!

Versoepelingen binnen Zoniën

Er komen heel wat vragen over een mogelijke versoepeling van de bezoekregeling in Zoniën. Dat is begrijpelijk nu de vaccinatiecampagne bij bewoners én medewerkers is afgerond.

Pagina's