U bent hier

Hulp voor Oekraïne

Gemeente Tervuren wil graag de voorbereidingen treffen voor het geval de situatie in Oekraïne langere tijd zal aanhouden of nog zou verergeren. Meerdere Tervurenaars bieden spontaan opvangplaatsen aan voor Oekraïners die hun land ontvluchten of vragen ons hoe ze de inwoners in Oekraïne zelf kunnen helpen.

Wil je opvang aanbieden?

Op vraag van de hogere overheid registreert ons lokaal bestuur alle aanbiedingen van opvangplaatsen bij particulieren in onze gemeente. Deze registratie verloopt via een digitaal aanmeldingsformulier. De woning/ruimte of kamer moet voldoen aan de basiswoonbehoeften (water, elektriciteit, verwarming) en moet veilig zijn. Denk vooraf goed na over het aantal kamers dat je ter beschikking wilt stellen, het aantal mensen dat bij jou kan verblijven en de termijn van opvang. De gegevens die je ons meedeelt, zijn niet bindend. Meer info voor gastgezinnen en het formulier om je effectief in te schrijven als kandidaat-gastgezin vind je onderaan deze pagina.

Kan je als vrijwilliger de vluchtelingen helpen?

Je kan je opgeven als vrijwilliger om de vluchtelingen uit Oekraïne te onthalen en wegwijs te maken in onze gemeente, om te tolken (Oekraïens, Russisch, Engels), om Nederlandse les te geven, enz. Meld je hier aan als vrijwilliger.

Wil je verhuren?

Ben je eigenaar van een woning of appartement? En ben je bereid om (tijdelijk) te verhuren aan een Oekraïens gezin? In dit geval gaat het om gezinnen die al aangemeld werden en een tijdelijk beschermingsstatuut hebben. Via de sociale dienst hebben ze recht op financiële steun, administratieve en psychosociale begeleiding, daarnaast helpen we hen ook bij de zoektocht naar een verblijfplaats.

Wil jij meehelpen door te verhuren? Meld je aan via hulpvooroekraine@tervuren.be of bel naar de sociale dienst 02 766 52 02.

Wil je een financiële gift doen?

Het Consortium 12-12 verenigt zeven humanitaire organisaties die hun fondsenwervingsinspanningen in België coördineren tijdens ernstige crises of natuurrampen in ontwikkelingslanden. Met deze fondsen zullen hulpprogramma’s opgezet worden op het vlak van dringende gezondheidszorg, voeding, watervoorziening, hygiëne, onderwijs, psychosociale begeleiding en bescherming. Wil je een gift doen? Surf dan naar  https://www.1212.be/nl/ 
Vanaf 40 euro is een gift fiscaal aftrekbaar.

Wat doet de gemeente?

De hogere overheid coördineert de organisatie van de opvang van vluchtelingen en de hulp aan Oekraïne. Onze gemeente toont zich solidair en zal de opvang van deze mensen lokaal coördineren zodat zij een warm onthaal krijgen en op een menswaardige manier kunnen leven. We zetten niet alleen eigen professionele hulpverlening in, maar zoeken en ondersteunen ook vrijwilligers die zich regelmatig willen inzetten voor deze mensen.

Informatiewebsite van de overheid

Op de website www.info-ukraine.be kunnen Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, steden en gemeenten, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie. Verschillende overheidsdiensten werken samen om deze informatie te bundelen. De komende dagen en weken zal de inhoud verder worden aangevuld.
Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, hoe voor opvang gezorgd wordt,…

Daarnaast opent de federale overheid ook een algemeen informatienummer. Het callcenter is elke dag te bereiken via het nummer 02/488 88 88 van 9u tot 17u.  

Heb je andere vragen over de crisis in Oekraïne?

Stel je vraag via hulpvooroekraine@tervuren.be