Omwisseling niet-Europees rijbewijs

Een buitenlands niet-Europees rijbewijs dat erkend wordt in België moet omgewisseld worden voor een Belgisch rijbewijs van zodra je 185 dagen ingeschreven bent in België en de geldigheidsdatum van het niet-Europees rijbewijs niet verstreken is.

Wat kost het?

24 euro