Opvoedingsondersteuning

De Opvoedingslijn
www.opvoedingslijn.be
078 15 00 10

Kind en Gezin-Lijn
https://www.kindengezin.be/nl/contact
078 15 01 00

Awel
www.awel.be
102

Informatieve websites
www.expoo.be
www.groeimee.be
www.gidsvoorgezinnen.be

Gezinsbond
www.gezinsbond.be

CAW en JAC
www.cawhallevilvoorde.be
www.cawhallevilvoorde.be/jac-halle (jongerenafdeling)

CKG (Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning)
https://www.ckgdekleineparachute.be/
www.ckgdeschommel.be

CLB (Centrum leerlingenbegeleiding)
www.vclbleuven.be

CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg)
https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/

Scholen
www.gbs-vossem.be
www.gbs-moorsel.be
https://www.gbstervuren.be/
www.sintannaschool.be
www.mariaschooltervuren.be
www.steinerschooltervuren.be
www.international-montessori.org
www.kattensprong.be
www.katervuren.be
www.hhcbs.be 
www.heilighartcollege.be
www.gito-tervuren.org
www.britishschool.be
www.isftervuren.org

Wiegwijs
https://wiegwijs.be/

Domo
https://www.kindergeluk.be

Huiswerkbegeleiding en studiebegeleiding
www.bijles-studiebegeleiding.be
https://bijleshuis.be/

Contextbegeleiding en thuisbegeleiding:
www.cocon-vilvoorde.be/contextbegeleiding
www.vzwradar.be
https://tonuso.be/
www.resonansvzw.be

Gezinsopvang

Lokaal Loket Kinderopvang Tervuren
Markt 7A bus 3
3080 Tervuren
Telefoon: 02 766 52 02
E-mailadres:kinderopvang@tervuren.be
Organisator: OCMW Tervuren
Aantal plaatsen: 0

Kinderopvang via Kind & Gezin
https://www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/zoek-een-opvang

Groepsopvang met inkomenstarief

De Katjes
H. Boulengerlaan 7A
3080 Tervuren
Telefoon: 02 767 98 33
E-mailadres:dekatjes@belgacom.net
Organisator: Vzw Kinderdagverblijf De Katjes
Aantal plaatsen: 48

ISF International Daycare
Stationsstraat 6
3080 Vossem
Telefoon: 0484 10 22 00
E-mailadres:r.vandersteegen@isfwaterloo.org
Organisator: ISF International Daycare
Aantal plaatsen: 46

Partena Kinderopvang - Tovereik 
Jezus Eiklaan 37
3080 Tervuren
Telefoon: 09 338 85 97
E-mailadres:marleen.pousset@partena-kinderopvang.be
Organisator: Partena Gezinszorg
Aantal plaatsen: 51

Groepsopvang met vrije prijs

Baby-Team
Oppemstraat 7
3080 Tervuren
Telefoon: 02 767 16 10
Organisator: Van Essche-Lanaux-Maeremans-Verstraeten-Gay ...
Aantal plaatsen: 30

Basti&Bubu
Vijfhuizenweg 3
3080 Duisburg
Telefoon: 0484 75 12 75
E-mailadres:tamara0918@hotmail.com
Organisator: Tamara Dvalishvili
Aantal plaatsen: 18

De Bengels
Zuerbergstraat 55
3080 Duisburg
Telefoon: 0472 04 88 97
E-mailadres:de.bengels@outlook.be
Organisator: De Bengels
Aantal plaatsen: 18

Early Childhood Centre
Pater Dupierreuxlaan 1
3080 Tervuren
Telefoon: 02 766 04 30
Organisator: The British School of Brussels
Aantal plaatsen: 35

International Montessori School
Bergestraat 24
3080 Tervuren
Telefoon: 02 721 21 11
E-mailadres:montessori.hr@skynet.be
Organisator: International Montessori School
Aantal plaatsen: 18

KDV Klein Kapoentje
Vander Achterstraat 46
3080 Tervuren
Telefoon: 0472 23 84 37
E-mailadres:sandra@klein-kapoentje.be
Organisator: Sandra Hendrickx
Aantal plaatsen: 13

Klein Kapoentje
Wandelaarstraat 15
3080 Tervuren
Telefoon: 02 782 25 55
E-mailadres:sandra@klein-kapoentje.be
Organisator: Sandra Hendrickx
Aantal plaatsen: 18

La Maison Des Rêves
Wezembeekstraat 4A
3080 Tervuren
Telefoon: 0478 96 90 31
E-mailadres:lamaisondesreves@live.fr
Organisator: La Maison Des Rêves
Aantal plaatsen: 18

Gezinsopvang met inkomenstarief

Koenraads Renate
Edouard Hubertilaan 78
3080 Tervuren
Telefoon: 02 784 27 02
E-mailadres:ilke.vanbaelen@belgacom.net
Organisator: Kinder- en Jeugdzorg VZW
Aantal plaatsen: 7

Jeugdbewegingen
www.gidsentervuren.be
www.ksatervuren.be
www.scoutstervuren.be
www.jokrimo.be
www.scoutsvossem.be

Speelpleinen
Speelplein Katapult
vrijetijd@tervuren.be

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
www.kindermishandelingleuven.be

Meldpunt geweld
www.1712.be

Steungezinnen pleegzorg
www.pleegzorgvlaanderen.be/vlaams-brabant-en-brussel

Riso
www.risovlb.be

The Healing Horse
www.thehealinghorse.be

De Eglantier
www.eglantier.be

Ganspoel
www.ganspoel.be

De Berken
www.deberken.be

Specifieke hulpbronnen rond het thema ‘rouwen’
www.kindengezin.be
www.demens.nu/diensten/info-en-educatie/sokken-van-de-olifant/
www.cawhallevilvoorde.be
www.cawhallevilvoorde.be/jac-halle
www.opvoedingslijn.be
www.missingyou.be
www.rouwkost.be

Themakoffer bibliotheek Tervuren
bilbliotheek@tervuren.be