Huwelijk

Trouwen doe je in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in de registers.
De huwelijksdatum wordt bepaald in overleg met de dienst burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.

Huwelijken worden afgesloten op:

 • vrijdag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
 • zaterdag van 10 tot 12.30 uur (de laatste zaterdag van de maand tot 11 uur)
 • nooit op zondagen en wettelijke feestdagen.

Procedure

 • Nadat de huwelijksdatum werd vastgesteld moet de huwelijksaangifte ondertekend worden door beide huwelijkskandidaten voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Dat kan op vertoon van je identiteitskaart minstens 14 dagen en maximaal zes maanden voor de huwelijksdatum.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand moet eerst alle vereiste akten en attesten verzameld hebben.
 • Bij de aangifte moet je ook de kosten van de huwelijksdocumenten (25 euro) betalen.
 • Wil je getuigen? Geef dan de identiteit door van maximaal vier meerderjarige (op datum van het huwelijk) personen ten laatste één week voor het huwelijk.
 • Na het huwelijk wordt de huwelijksakte opgesteld en het huwelijk vermeld in de bevolkings- of vreemdelingenregisters.

Regelgeving

 • Je moet minimaal 18 jaar zijn. Minderjarigen hebben de toestemming van de jeugdrechtbank nodig.
 • Je moet het huwelijk uit vrije wil aangaan.
 • Je mag niet tegelijk met iemand anders gehuwd zijn.
 • Er mag geen nauwe verwantschap of bloedband zijn tussen de partners.
 • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt: de wetgeving van het betrokken land wordt gevolgd, voor zover die niet in strijd is met de Belgische openbare orde. De partner van vreemde nationaliteit zal via de ambassade of het consulaat moeten bewijzen dat hij of zij voldoet aan de grondvoorwaarden opgelegd door de eigen nationale wetgeving.