Verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis)

Een verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis) is een document dat een inwoner nodig heeft om een niet EU-onderdaan uit te nodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Voorwaarden

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven (zoals een elektronische vreemdelingenkaart B, C, E, E+, F, F+, D of een bijlage 8 en bijlage 8bis). 

Het formulier mag niet meer met de hand ingevuld worden, maar enkel digitaal.

Procedure

Maak een afspraak bij ons gemeentehuis met een ingevulde ‘Verbintenis tot tenlasteneming’ om je handtekening te laten wettigen.

Maak een afspraak

Uitzondering : voor studenten dient de garantsteller een bijlage 32 in te vullen

Downloads