Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen vraagt lokale besturen om een systeem voor organisatiebeheersing te ontwikkelen. Organisatiebeheersing is een verhaal van iedere medewerker. Organisatiebeheersing verwijst naar het proces waarbij de organisatie stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, goed georganiseerd is en dat doelstellingen worden bereikt. Door maatregelen te nemen en verbeteracties uit te voeren kan de organisatie ervoor zorgen dat middelen effectief worden ingezet en dat mogelijke risico's worden afgedekt. Organisatiebeheersing is het geheim achter een geoliede en goedwerkende machine. 

Hieronder kan je onder andere de leidraad van Audit Vlaanderen, de jaarrapporten en de auditverslagen raadplegen.