Omgevingsvergunningen

Heb je een huis gekocht en wil je grondig verbouwen? Wil je een nieuwbouw zetten? Of wil je misschien een veranda plaatsen? Kijk na of je een vergunning nodig hebt op https://omgevingsloketvlaanderen.be/mijn-project/stedenbouwkundige-handelingen

Heb je een vergunning nodig?

Stel een vergunningsaanvraagdossier op en dien het met de bijhorende documenten in bij ons. De gegevens bij een vergunningsaanvraag moeten voldoen aan de technische richtlijnen van de Vlaamse overheid. Die richtlijnen vind je in de normenboeken. Een aanvraag kan dus onvolledig verklaard worden als  de richtlijnen niet gevolgd werden.

We werken met een omgevingsvergunning. In de normenboeken staat duidelijk opgelijst hoe de plannen en foto's moeten worden opgemaakt om ze correct digitaal op te laden in het Omgevingsloket. De aanvraagformulieren vind je hier:

Normenboek voor dossiersamenstelling

Besluit omgevingsvergunning bijlagen

Wat kost het?

• Stedenbouwkundige meldingen:  € 25 euro

• Milieumeldingen: € 25 euro

• Omgevingsvergunning met vereenvoudigde procedure:
- stedenbouwkundige handelingen: € 70 euro
- een ingedeelde inrichting/activiteit: € 70 euro
- stedenbouwkundige handelingen in combinatie met een ingedeelde inrichting/activiteit: € 110 euro

• Omgevingsvergunning met gewone procedure:
- stedenbouwkundige handelingen: € 120 euro
- een ingedeelde inrichting/activiteit: € 120 euro
- stedenbouwkundige handelingen in combinatie met een ingedeelde inrichting/activiteit: € 60 euro
- een nieuwe verkaveling zonder wegenis: € 100 euro
- een nieuwe verkaveling met wegenis: € 300 euro
- een bijstelling van een verkaveling: € 100 euro

Goedgekeurd bij Gemeenteraadsbeslissing dd. 30/05/2017

Meer info?

Ruimte - Omgeving en wonen

02 766 52 91
omgeving@tervuren.be