Nieuwe PIN-code en PUK-code voor identiteitskaarten

Inhoud

Bij de aanvraag van uw elektronische identiteitskaart (eID of Kids-ID) krijgt u een brief met een PIN-code en een PUK-code. Bij het afhalen van uw kaart in het gemeentehuis, kunt u uw PIN-code wijzigen.

Kent u uw PIN-code niet meer of wilt u uw PIN-code deblokkeren (3 keer een foute code ingegeven), dan kunt u met uw PUK-code (brief) op het gemeentehuis een nieuwe PIN-code aanmaken.

Hebt u ook uw PUK-code niet meer, dan moet u nieuwe codes aanvragen.

Procedure

U kunt:

Binnen de 3 dagen worden uw nieuwe codes verstuurd naar het gemeentehuis waar u bent ingeschreven. De gemeente verwittigt u wanneer de codes zijn toegekomen. Vervolgens gaat u langs bij uw gemeente om uw nieuwe PIN-code aan uw identiteitskaart te koppelen.

Geen aanvraag nodig voor nieuwste versie eID’s

Het aanvragen van nieuwe codes is enkel van toepassing op de oude elektronische identiteitskaarten. Met de nieuwste eID’s (vanaf versie V.1.8) hoeven er geen codes meer aangevraagd te worden. U kunt meteen op het gemeentehuis een nieuwe pincode aanmaken. De kaart deblokkeren gebeurt ook automatisch.

Uitzonderingen

Als u verhuist op het moment dat u uw codes kwijt bent, dan kunt u tijdelijk geen nieuwe codes aanvragen. Bij de inschrijving in uw nieuwe gemeente kunt u onmiddellijk nieuwe codes aanvragen.

Hebt u al een aanvraag voor een nieuwe eID lopen, dan ontvangt u automatisch een brief met uw nieuwe codes.

Ben je jouw codes kwijt?

Met de app 'Itsme' kan je veilig inloggen op online toepassingen van de overheid zoals Tax-on-web. Je hebt hiervoor geen pin- en pukcode van je identiteitskaart of verblijfskaart nodig, enkel een smartphone en een toegang tot pc-banking (bankkaart en kaartlezer van de bank).