Premie van Fluvius voor zonnepanelen voor niet-woongebouwen

Inhoud

Wie investeert in zonnepanelen kan hiervoor een premie krijgen. Deze premie wordt niet opgenomen in Mijn VerbouwPremie en kunt u blijven aanvragen bij Fluvius. De premiehoogte wordt bepaald door de keuringsdatum.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat de premie wordt stopgezet vanaf de keuring/ingebruikname vanaf 1 januari 2024.

Voorwaarden

Voor welke gebouwen

 • gebouwen andere dan woningen en appartementen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend

Voorwaarden zonnepanelen

 • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA
 • geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid
 • geplaatst op een dak van een gebouw, dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw verwarmd wordt
 • De premiehoogte wordt bepaald door de keuringsdatum (dus uiterlijk 31/12/2022 om in aanmerking te komen voor premie 2022)
 • eenmalig, één per gebouw
 • achter het aansluitingspunt zijn of waren nog geen zonnepanelen in dienst (met uitzondering van eigendomsoverdracht waarbij de installatie voorafgaand aan de eigendomsoverdracht werd verwijderd)
 • de geplaatste zonnepanelen moeten uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn
 • de zonnepanelen mogen gedurende minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst worden naar een ander perceel
 • de zonnepanelen mogen niet uitgebreid worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller
 • de premieaanvraag moet binnen de 3 maanden na indienstname worden ingediend
 • conform artikel 3.1.52, §1, vijfde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010 moet een digitale meter worden geplaatst binnen de negentig dagen na de aanmelding van een nieuwe PV-installatie. De premie wordt pas uitbetaald nadat er een digitale meter is geplaatst.

U vindt alle uitgebreide voorwaarden in het informatieblad van Fluvius. Hierboven worden enkel de belangrijkste opgesomd.

Wie kan de premie aanvragen

De investeerder in de zonnepanelen kan de premie aanvragen.

Procedure

 1. Een installateur plaatst uw zonnepanelen.
 2. Laat de installatie keuren en neem de installatie in dienst. De keuringsdatum is de officiële datum van indienstname en bepaalt de hoogte van het premiebedrag.
 3. Meld uw zonnepanelen online aan bij Fluvius binnen de 30 dagen na keuring, dit is de eerste stap van uw premieaanvraag. Opmerking: wie binnen de 3 maanden na keuring zijn aanmelding en dus de eerste stap van de premieaanvraag niet gedaan heeft verliest onherroepelijk zijn recht op de premie.
 4. Als Fluvius uw aanmelding verwerkt heeft, wordt hiervan een bevestiging gestuurd. In dit bericht vindt u het G-nummer, dit is een identificatienummer van de installatie.

 5. Hebt u nog geen digitale meter, dan zal Fluvius u contacteren om de digitale meter te komen plaatsen. Fluvius zal uiterlijk binnen de 3 maanden een digitale meter plaatsen. Zodra de digitale meter aanwezig is, kan de premieaanvraag vervolledigd worden. Hou het G-nummer bij de hand. Pas daarna wordt de premie uitbetaald, indien aan alle voorwaarden voldaan is.

Kostprijs

Financieel voordeel

Premie bij ingebruikname tot eind 2022: 300 €/ kWp voor de eerste 4 kWp en 150 €/kWp van 4 tot 6 kWp, max 1500 € en max 40% van het factuurbedrag excl. btw.

Premie bij ingebruikname in 2023: 150 €/ kWp voor de eerste 4 kWp en 75 €/kWp van 4 tot 6 kWp, max 750 € en max 40% van het factuurbedrag excl. btw.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat de premie wordt stopgezet vanaf de keuring/ingebruikname vanaf 1 januari 2024.

Enkele voorbeelden

Stel u nam in 2022 een nieuwe installatie in dienst:

 • 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro.
 • 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 150 euro = 1410 euro.
 • 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro.

Meer info?

Wonen in de Druivenstreek

0476 96 38 23
woonloket.tervuren@igo.be

Afspraak maken