Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk

Trouwen doe je In de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in de registers.
De huwelijksdatum wordt bepaald in overleg met de dienst burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.

Huwelijken worden afgesloten op:

 • vrijdag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
 • zaterdag van 10 tot 12.30 uur (de laatste zaterdag van de maand tot 11 uur)
 • nooit op zondagen en wettelijke feestdagen.

Inhoud

Het attest van verblijf voor een huwelijk kunt u nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland. Het attest bevestigt dat u als inwoner ingeschreven bent op uw adres in uw gemeente. Het vermeldt ook de datum waarop u ingeschreven bent.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kunt het attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.