Projectleider erfgoed & landschap Nationaal Park Brabantse Wouden

De vzw Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen zoekt een gedreven projectleider Erfgoed en Landschap om in de Brabantse Wouden samen met het parkteam en de leden van de vzw een sterke werking rond erfgoed en landschap uit te bouwen.

Taken en verantwoordelijkheden

Als Projectleider Erfgoed en Landschap :

  • ben je leidend bij het implementeren van de visie en doelstellingen van het nationaal park op vlak van landschap en erfgoed, in samenhang met de andere thema’s die  opgenomen zijn in het masterplan;   
  • ben je verantwoordelijk voor het mee uitbouwen van het Nationaal Park tot een positief wervend project dat concrete resultaten boekt op het terrein via een waaier aan eigen projecten op vlak van erfgoed en landschap en via steun aan erfgoedactoren die werkzaam zijn in het gebied. Een aantal voorbeelden vind je  in het operationeel plan;     
  • ben je trekker bij het verkennen van de mogelijke oprichting van een Inter-gemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) binnen het werkingsgebied van de Brabantse Wouden (ter voorbereiding van een mogelijke kandidatuur in 2026);
  • ben je het aanspreekpunt voor onroerend erfgoed voor gemeenten, organisaties, experten en vrijwilligers; 
  • stimuleer je nieuwe bottom-up initiatieven en projecten rond onroerend erfgoed en breng je je enthousiasme over bij de partners en betrokkenen;
  • identificeer je mogelijkheden voor fondsenwerving bij overheids- en private partners voor landschaps- en erfgoedzorg, of voor ontsluiting en valorisatie van erfgoed, educatie rond erfgoed, ...;
  • werk je mee aan diverse taken binnen onze opstartende vzw, waaronder administratieve, organisatorische en andere opstart gerelateerde activiteiten.

Meer info en solliciteren