Rattenbestrijding

Blijf je hardnekkig geconfronteerd met de aanwezigheid van ongedierte?

ln kader van de pesticidenwetgeving mag de gemeente geen verdeling meer doen van rattenvergif. Op openbaar domein is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare hygiĆ«ne en de bestrijding van ongedierte. De gemeente werkt hiervoor samen met de Vlaamse Milieumaatschappij. Voor de bestrijding van ongedierte op privaat eigendom dien je een beroep te doen op private firma's gespecialiseerd in ongediertebestrijding.

Bruine rat

ln Vlaams-Brabant worden hoofdzakelijk vaststellingen gedaan van de bruine rat.
Overlast door ongedierte kan vermeden worden door aandacht te hebben voor enkele belangrijke vuistregels:

 • Laat geen etensresten rondslingeren.
 • Zorg dat alle voedsel veilig weggeborgen zit in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen.
 • Voeder huisdieren 's morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel 's avonds op is.
 • Gebruik een schoteltje zodat je het voedseloverschot 's avonds kan wegnemen.
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers, niet op hopen of in zakken.
 • Vermijd langdurige voedselopslag.
 • Zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
 • Ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zo worden schuil- en nestplaatsen voorkomen en behoud je een goed overzicht om eventuele sporen op te merken.
 • Een goed onderhouden riolering vermindert de kans op ratten.
 • Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten.
 • Een horizontaal plaatje rond palen en balken zorgt ervoor dat ratten nog wel naar beneden kunnen, maar niet meer naar boven.

Neem het voedselaanbod weg door:

 • Een compostvat boven een open composthoop te verkiezen.
 • Geen gekookte etenswaren op je compost te gooien.
 • Het compostvat op een verharde ondergrond te plaatsen.
 • Het deksel goed te sluiten en geen etensresten rond het vat te laten slingeren.
 • Je huisdieren verstandig te voeden.

Muskusrat

ln grote delen van Vlaams-Brabant wordt de muskusrat quasi als uitgestorven beschouwd. Vermoed je desondanks toch de aanwezigheid van de muskusrat, dan kan je dit melden via het meldpunt ratten van de provincie Vlaams-Brabant. De bestrijding van de muskusrat gebeurt via de Vlaamse Milieumaatschappij (Meldpunt ratten - 016 26 77 90 - meldpuntratten@vlaamsbrabant.be).

Meer info:

Meldpunt ratten