Reispas

Om naar niet-Europese landen te reizen heb je meestal een paspoort (reispas) nodig. Voor de aanvraag kom je naar de dienst burgerzaken. Dit kan alleen op afspraak.

Welke reisdocumenten heb je nodig?

Als volwassene heb je een geldige individuele reispas en eventueel een visum nodig om te reizen naar de meeste landen buiten de Europese Unie.
Lees hier alles over de reisdocumenten die je nodig hebt voor het land van je bestemming. Je kan ook contact opnemen met je reisagent of het consulaat.

Wat kost het?

 • Minderjarige: 35 euro (gewone procedure) of 210 euro (spoedprocedure).
 • Meerderjarige: 74 euro (gewone procedure) of 250 euro (spoedprocedure).

Je betaalt bij de aanvraag van de reispas cash of bancontact.

Hoe lang is je reispas geldig?

 • De geldigheidsduur voor minderjarigen is 5 jaar.
 • De geldigheidsduur voor meerderjarigen is 7 jaar.
 • Een reispas kan je niet verlengen. Als je oude reispas vervallen is, moet je een nieuwe aanvragen.

Bestaat er een noodprocedure?

Humanitaire redenen zoals ongeval, overlijden van familie in het buitenland zijn geldige redenen.
De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken geeft hiervoor een voorlopig paspoort dat je rechtstreeks daar moet aanvragen. 
Deze reispas is enkel geldig voor de reisperiode naar je bestemming en kan niet verlengd worden. Als je terugkomt, moet het document binnengeleverd worden bij onze dienst burgerzaken.

Contact?

FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Paspoorten en Visa, algemeen tel. 3200, buiten de diensturen tel. 02 501 81 11 of www.diplomatie.belgium.be.

Tweede paspoort?

Een tweede paspoort wordt alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen:

 • als je meerdere toekomstige reizen maakt naar landen waarvoor je een visum nodig hebt;
 • als je reizen maakt naar landen met onderling gevoelige, gespannen relaties (conflictlanden).

Wat breng je mee?

 • een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede paspoort gericht aan het gemeentebestuur. De aanvraag moet een opsomming van de verschillende landen van bestemming bevatten.
  • Voor toeristische redenen stel je zelf deze aanvraag op.
  • Is het tweede paspoort voor je werk? Dan stelt de werkgever of het bedrijf waarvoor je werkt de aanvraag op.
 • een attest van minstens één ambassade of consulaat van een land van bestemming waaruit blijkt dat:
  •  voor je visumaanvraag het originele paspoort meer dan 5 werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven.

of je hebt op je paspoort minstens vijf visa staan die in het afgelopen jaar werden afgegeven.

Let op: de motivering moet altijd uitgaan van een noodzaak om bepaalde reizen te maken en mag zich niet beperken tot het praktisch gemak van een extra paspoort.

Wanneer en waar afhalen?

Als je de reispas volgens de gewone procedure aanvraagt, kan je die maximaal 10 dagen later ophalen aan de snelbalie. 

Als je de reispas in spoedprocedure aanvraagt voor 15 uur, kan je die de volgende werkdag ophalen aan de snelbalie.

Kan je zelf niet komen? Geef een volmacht mee aan iemand anders die je nieuwe reispas voor je afhaalt. Gebruik hiervoor het formulier onderaan deze pagina.

Wat bij diefstal, verlies of vernietiging van je reispaspoort?

Meld dit zo snel mogelijk aan de helpdesk DOCSTOP die altijd open is.

DOCSTOP:
Bel 00800 2123 2123 of 02 488 2123

Je paspoort wordt onmiddellijk en onherroepelijk ongeldig verklaard om misbruiken te voorkomen. Als je een paspoort nodig hebt om te reizen moet je op tijd (minstens twee weken vooraf als geen visum vereist is) een nieuw aanvragen.

Bij diefstal of verlies dien je best ook klacht in bij de politie en laat je je document seinen. In het buitenland kun je hiervoor terecht bij het dichtstbijzijnde lokale politiekantoor of bij Belgische diplomatieke of consulaire post.