Retributiereglement van voor- en naschools toezicht gemeentelijke basisscholen

De ouders betalen een retributie voor de opvang van hun kinderen in het voor- en naschools toezicht tot vijftien minuten voor de aanvang van de lessen en vanaf vijftien minuten na het einde van de lessen.