Retributiereglement voor het afleveren van administratieve stukken door de dienst burgerzaken

Onderstaand retrubutiereglement bevat alle nieuwe geldende tarieven voor de uitreiking van eletronische identiteitskaarten en andere documenten die te verkrijgen zijn bij de dienst burgerzaken.