U bent hier

Omwisseling niet-Europees rijbewijs

Een buitenlands, niet-Europees rijbewijs kan omgewisseld worden voor een Belgisch rijbewijs als:

  • het erkend wordt in België
  • als de geldigheidsdatum niet verstreken is en uitgereikt voor de inschrijving in de bevolkingsregisters.

Met een vreemd rijbewijs mag je niet meer rijden na inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen-of wachtregister van een Belgische gemeente. Je moet je rijbewijs omwisselen.

Wat kost het?

24 euro

Hoe aanvragen?

Loket

Wat breng je mee?

  • geldige identiteits- of verblijfskaart
  • origineel, geldig en erkend niet-Europees rijbewijs
  • authenticiteitsattest van de lokale politie van Tervuren

Eventueel:

  • rijgeschiktheidsattest van groep 1,groep 2 of beide
  • attest van de ambassade
  • Er kan een gelegaliseerde vertaling naar het Nederlands van het vreemd erkend rijbewijs door een beëdigd vertaler gevraagd worden.
  • Een recente pasfoto als de foto van je e-ID niet voldoet.