U bent hier

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een scholingsdocument in bankkaartmodel, waarmee je met een voertuig op de openbare weg mag rijden als voorbereiding op het praktisch examen. Je kan het pas aanvragen als je geslaagd bent in het theoretisch examen, dat je afgelegd hebt in een erkend examencentrum naar keuze.

Kostprijs

24 euro

Hoe aanvragen?

Loket

Wat breng je mee?

 • geldige identiteits- of verblijfskaart
 • aanvraagformulier van het examencentrum
 • de gegevens van de begeleiders moeten door hen ingevuld en ondertekend zijn. Als ze niet meekomen, moet je een kopie van hun identiteitskaart en rijbewijs meebrengen. Als je begeleider in een andere gemeente ingeschreven is moeten de gegevens gevalideerd zijn door zijn of haar gemeente voor je de aanvraag indient.
 • de begeleidersattesten
 • bewijs van slagen voor het theoretisch examen
 • een recente pasfoto als de foto van je elektronische identiteitskaart niet voldoet

Eventueel:

 • bekwaamheidsattest van de rijschool
 • getuigschrift van onderricht
 • vorig voorlopig rijbewijs
 • rijgeschiktheidsattest van groep 1,groep 2 of beide
 • ingevuld aanvraagformulier ‘attest van aangifte van verlies of diefstal’ door de lokale politie