SAR (seniorenadviesraad)

Taken van de SAR

  • behandelt alle kwesties op gemeentelijk vlak die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de senioren aanbelangen en dit buiten alle filosofische en/of politieke strekkingen;
  • heeft een ombudsfunctie met betrekking tot alle problemen van ouderen in de gemeente;
  • is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van de gemeenteraad en het OCMW advies te verstrekken;
  • heeft tot taak het seniorenwerk en de ouderenzorg te bevorderen, alsook de integratie van senioren in de samenleving te bewerkstelligen;
  • bevordert de samenwerking tussen de seniorenverenigingen.

Meer info?

sar@tervuren.be