Schoolvervoerplan

Een schoolvervoerplan is een actieplan voor een veiliger en milieuvriendelijker verkeer van en naar school. Om een goed plan op te maken, is de input nodig van directie, leerkrachten, (groot)ouders, gemeente, lokale politie en de leerlingen zelf.

De scholen en ouders werden bevraagd om alle waardevolle informatie te verzamelen. Dankzij een bevraging van ouders en scholen beschikt de gemeente  over een kaart met alle moeilijke punten. De betrokken scholen zijn GBS Tervuren, de Kristoffel Steinerschool, het Heilig Hartcollege, de Kattensprong en de Mariaschool.

Aan de slag met actiepunten

De gemeente en de scholen  maken werk van die actiepunten. De gemeente heeft de belangrijkste geselecteerd en vertaald naar 38 concrete maatregelen die op korte en lange termijn uitgevoerd worden.