Sluitingstijden

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Zo geldt deze verplichting bijvoorbeeld niet voor diensten (zoals horeca, kappers, enz.). Elke handelaar of ambachtsman mag de wekelijkse rustdag vrij kiezen. Doet hij dat niet, dan wordt elke zondag als rustdag beschouwd. Wie dus een andere dag dan de zondag kiest, moet hiervan aangifte doen bij het College van Burgemeester en Schepenen (Markt 7A bus 2 - 3080 Tervuren). De rustdag dient ook duidelijk aangegeven te zijn op een bord, dat van buitenaf leesbaar is.

Het college kan een tijdelijke afwijking op de wekelijkse rustdag toestaan. Deze afwijking mag echter niet meer dan 15 rustdagen per jaar bedragen.

Tervuren werd in 2017 erkend als toeristisch centrum. Dit houdt in dat een handelaar zijn personeel gedurende bepaalde periodes op zondag mag laten werken.