Sportraad

Doelstellingen

  • advies verlenen aan het gemeentebestuur inzake sport in het algemeen;
  • coördineren van de sportverenigingen onderling en de onderwijsinstellingen inzake sport;
  • organiseren van en medewerking verlenen aan sportactiviteiten;
  • behandelen van aanvragen tot erkenning als sportvereniging en toetreding tot de sportraad;
  • huldigen van sportkampioenen;
  • advies verlenen aan het gemeentebestuur en haar ondersteuningsdiensten inzake toelagen aan sportverenigingen en tarieven voor het gebruik van de sportinfrastructuur;
  • advies verlenen aan het gemeentebestuur en de gemeentelijke ondersteuningsdiensten omtrent de verhuur, de uitbouw en het onderhoud van de sportinfrastructuur;
  • opstellen van de kalender met alle (sport)activiteiten, georganiseerd door de sportverenigingen.

Meer info?

sportraad@tervuren.be