Stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen

Stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen

De gemeente Tervuren werkt vanaf 1/2/2024 met het Vastgoedinformatieplatform voor alle aanvragers.

Verkoop of overdracht

Bij de verkoop van een perceel of een pand is er de plicht om wettelijk bepaalde inlichtingen te verschaffen. Deze gegevens kan je deels bij de gemeente aanvragen in de vorm van stedenbouwkundige uittreksels uit het plannen- en/of vergunningenregister en een document vastgoedinformatie.

Het uittreksel uit het plannenregister geeft de meest recente stedenbouwkundige bestemming aan.

Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft een overzicht van welke stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen er al bekend zijn, welke verkavelingsvergunningen er zijn, eventuele bouwovertredingen en of er een recht van voorkoop is.

Het document vastgoedinformatie geeft o.a. informatie over milieu en natuur, huisvesting en economie en bescherming onroerend erfgoed. Ook bodembedreigende activiteiten en info over het bos- en natuurdecreet worden hierin opgenomen.

Zowel particulieren als notarissen en vastgoedmakelaars kunnen deze documenten aanvragen.

Bodemattesten worden door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) uitgereikt. Een bodemattest geeft relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Meer info: https://www.ovam.be/bodemattest

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

Wat kost het?

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 60 euro per kadastraal perceel. Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Gemeentelijk retributiebedrag per kadastraal perceel              Bijkomende platformretributie  
60 EUR36,5 EUR + 21 % BTW op totaalbedrag

Per doelgroep wordt deze retributie verschillend geïnd:

  •         Notaris: de inning van de aanvraag gebeurt via een maandelijkse factuur van Fednot die op haar beurt de betaling uitvoert aan Athumi
  •         Vastgoedmakelaar: de inning gebeurt via de ‘wallet’ in de RealSmart-applicatie
  •         Burgers: de inning gebeurt onmiddellijk via het VIP-portaal

Vragen omtrent facturatie kunnen steeds gesteld worden door een mail te sturen naar accounting@athumi.eu