Stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen

Stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen

De gemeente Tervuren heeft vanaf 26/06/2023 het nieuwe Vastgoedinformatieplatform in gebruik genomen. Aanvragen door notarissen en vastgoedmakelaars, gebeuren vanaf nu via het Vastgoedinformatieplatform.

Verkoop of overdracht

Bij de verkoop van een perceel of een pand is er de plicht om wettelijk bepaalde inlichtingen te verschaffen. Deze gegevens kan je deels bij de gemeente aanvragen in de vorm van stedenbouwkundige uittreksels uit het plannen- en/of vergunningenregister en een document vastgoedinformatie.

Het uittreksel uit het plannenregister geeft de meest recente stedenbouwkundige bestemming aan.

Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft een overzicht van welke stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen er al bekend zijn, welke verkavelingsvergunningen er zijn, eventuele bouwovertredingen en of er een recht van voorkoop is.

Het document vastgoedinformatie geeft o.a. informatie over milieu en natuur, huisvesting en economie en bescherming onroerend erfgoed. Ook bodembedreigende activiteiten en info over het bos- en natuurdecreet worden hierin opgenomen.

Zowel particulieren als notarissen en vastgoedmakelaars kunnen deze documenten aanvragen.

Bodemattesten worden door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) uitgereikt. Een bodemattest geeft relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Meer info: https://www.ovam.be/bodemattest

Wat kost het?

Een aanvraag bedraagt 60 euro per kadastraal perceel.

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  •        Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat;
  •        Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie:

Het proces voor het aanvragen van vastgoedinformatie in de gemeente Tervuren gebeurt digitaal. Het systeem vereist dat je vooraf geregistreerd wordt met één e-mailadres.
Indien je nog niet geregistreerd bent, kan dat via volgende link: stedenbouwkundige-uittreksels-en-inlichtingen-online-registratie

Je hoeft je maar één keer te registreren!

Ben je al geregistreerd, doe dan hier jouw aanvraag.