Subsidiereglement voor deelname aan activiteiten in het kader van de verbroedering met een partnergemeente