Terrasreglement

Wanneer je een terras of uitstallingen plaatst op de openbare weg, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Die kan je lezen in het terrasreglement dat je hieronder kan downloaden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

- een correcte aanvraag van je terrasruimte zodat je ook correct verzekerd bent

- het respecteren van de doorgangsruimte voor voetgangers en fietsers

- het respecteren van de inrichtingsvoorwaarden in de handelskern van het centrum

Voor het plaatsen van een terras moet je een vergunning aanvragen bij het college voor Burgemeester en Schepenen (Markt 7A bus 2 - 3080 Tervuren). Het aanvraagformulier kan je ook hieronder downloaden.