Toezichter dienst toezicht en onderhoud (deeltijds)

De gemeente zoekt twee halftijdse contractuele toezichters Dv voor de dienst toezicht en onderhoud.

Functie:

De toezichter staat in voor het onderhoud van en het toezicht op de gemeentelijke infrastructuur en materialen die aan gebruikers ter beschikking worden gesteld, alsook het begeleiden en ondersteunen van de gebruikers.

Profiel:

Je beschikt over volgende competenties: samenwerken - kwalitatief handelen - contactvaardig zijn - rapporteren - verwerken en begrijpen - plannen en organiseren - oplossingsgerichtheid - betrokken zijn en Informatie kunnen verwerken en begrijpen - plannen en organiseren - oplossingsgerichtheid.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 18 mei 2023 via volgende link: https://www.jobsolutions.be/register/15777-63 of per brief tav het college van burgemeester en schepenen, Markt 7A bus 2 in 3080 Tervuren. 

Voeg zeker volgende documenten toe bij je sollicitatie:

 • een motivatiebrief
 • een curriculum vitae

Indien je wordt uitgenodigd voor een mondeling proef, moet je een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen (moet actueel zijn, max. 3 maanden oud).

Wat bieden wij aan?

Een tewerkstelling in een moderne en dynamische werkomgeving in een groen kader. De minimum bruto maandwedde voor een voltijdse functie op niveau D1 aan 0 jaren geldelijke anciënniteit: € 2.216,56. De maximum bruto maandwedde voor een voltijdse functie op niveau D3: € 2.944,40.
Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 20 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

 • een boeiende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid,
 • een evenwichtige balans tussen gezin en werk,
 • een aantrekkelijke vakantieregeling publieke sector
 • per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.
 • jaarlijks krijgt elk personeelslid een ecocheque ter waarde van 60 euro en een RLE (raad voor lokale economie) cheque ter waarde van 40 euro.
 • de abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald.
 • bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,25 euro per km toegekend.
 • gratis hospitalisatieverzekering (bij contract onbepaalde duur of statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar)
 • 2de pensioenpijler
 • aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,...
 • gratis jaarlijks griepvaccin
 • uitgebreid aanbod aan sportmogelijkheden tijdens de middagpauze
 • voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Meer info?

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen bij de personeelsdienst, Markt 7A, 3080 Tervuren, tel.: 02 766 53 29 - e-mail: hrm@tervuren.be