Toezichter voor- en naschools toezicht

De gemeente Tervuren gaat over tot de aanwerving van twee deeltijdse contractuele toezichters voor- en naschools toezicht Cv. Voor beide contracten gaat het om uren die voornamelijk te presteren zijn tijdens de naschoolse opvang (van 15.30 - 17 u.). Het aantal uren en de school zijn bespreekbaar. 
Er is een aanleg van een contractuele wervingsreserve voor een periode van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging (tot maximum 5 jaar).

Jouw opdracht:

Je werkt, samen met je collega's, binnen de lagere of de kleuterschool aan een veilige omgeving voor de kinderen. Je bezorgt hen fijne momenten via een spelaanbod in functie van de leeftijd en de weersomstandigheden. Jij bent, naast de leerkrachten, ook het aanspreekpunt voor ouders die hun kinderen brengen of komen ophalen. 

Je gaat graag om met kinderen, houdt van samenwerken en je zoekt een leuke werklocatie en afwisselend werk.

Als toezichter werk je in één of meerdere gemeentelijke basisscholen van Tervuren (GBS Tervuren, Moorsel & Vossem). Je werkt samen met je collega’s bij de kleuters en/of lagere school.

Profiel:

 • Je hebt zin om samen met collega’s een fijn naschools moment te bezorgen aan de kinderen?
 • Je hebt interesse in de leefwereld van kinderen en kleuters?
 • Je plant graag, organiseert vlot kleine activiteiten en communiceert op klantgerichte wijze met familieleden van de kinderen?
 • Je bent bereid om belangrijke veiligheidsregels te volgen en neemt initiatief waar het kan?
 • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs. Beschik je niet over het vereiste diploma? Dan kom je ook in aanmerking na het slagen voor een capaciteitstest.
 • Je uittreksel type 2 (voor omgang met kinderen beneden de 12 jaar) uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid.

Wij bieden:

Een tewerkstelling in een moderne en dynamische werkomgeving in een groen kader. De minimum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau C1 bedraagt: € 2.258,22. 
Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt meegerekend voor de schaalanciënniteit.

 • een boeiende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid,
 • een evenwichtige balans tussen gezin en werk,
 • een aantrekkelijke vakantieregeling publieke sector
 • per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.
 • jaarlijks krijgt elk personeelslid een ecocheque ter waarde van 60 euro en een RLE (raad voor lokale economie) cheque ter waarde van 40 euro.
 • de abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald. 
 • bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,25 euro per km toegekend.
 • gratis hospitalisatieverzekering  (bij contract onbepaalde duur of statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar)
 • 2de pensioenpijler
 • aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,…
 • gratis jaarlijks griepvaccin
 • voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan steeds via de volgende link https://www.jobsolutions.be/register/14961-23 of per brief t.a.v. de dienst HR, Markt 7A bus 2 in 3080 Tervuren.

Dienen te worden toegevoegd:

 • een curriculum vitae
 • een motivatiebrief
 • een kopie van het vereiste diploma (Beschik je niet over het vereiste diploma? Dan kom je ook in aanmerking na het slagen voor een capaciteitstest.)
 • een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) moet ten laatste tijdens de mondelinge selectieproef voorgelegd worden.

Nog vragen?

Neem contact op met de personeelsdienst: hrm@tervuren.be of 02 766 52 43