U bent hier

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen, kunnen een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen bij de dienst burgerzaken. Je maakt daarvoor een afspraak. Beide partners moeten aanwezig zijn.

Voorwaarden 

  • Je bent minstens 18 jaar.
  • Jullie zijn gedomicilieerd op hetzelfde adres.
  • Je bent juridisch bekwaam om contracten af te sluiten.
  • Je bent niet getrouwd of reeds wettelijk samenwonend met iemand anders.

Kostprijs

Gratis.

Wettelijke samenwoning: hoe beëindigen?

  • Door het overlijden van een van de partners.
  • Door het huwelijk van een van de partners.
  • Door een verklaring van beide partners bij de gemeente waar een van de partners woont.
  • Door een verklaring van 1 partner bij de gemeente waar hij/zij woont. Als de partner de verklaring aflegt, moet hij/zij de kosten betalen van bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner.

Hoe aanvragen?

Online

Heb je een attest van wettelijke samenwoning nodig?
Dit attest kan je bekomen via het e-loket. Jou je identiteitskaart bij de hand. 

Via afspraak