U bent hier

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden:

 • Je kunt wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt en je dus op hetzelfde adres ingeschreven bent.
 • Het geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners.Je kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders.
 • Je bent juridisch bekwaam om een contract te sluiten
 • Je bent niet gehuwd
 • Je woont niet wettelijk samen met iemand anders

Wat moet je doen?

Samen met je partner of huisgenoot leg je een verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Wanneer stopt het wettelijk samenwonen?

 • in ondelinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

 

Hoe aanvragen?

Loket

Wat breng je mee?

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België? Dan zorgt de ambtenaar van burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België? Dan moet je zelf de volgende documenten meebrengen (maximaal 2 maanden oud):

 • een uittreksel uit je geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.

Deze documenten moeten ook de nodige legalisatie of apostille hebben en vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigde vertaler.

Meer info? Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.