Tweede verblijf

Op tweede verblijven die op het grondgebied van Tervuren gelegen zijn, wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 jaarlijks een vooraf bepaalde belasting geheven.

Wat is een tweede verblijf?

Elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid waar niemand voor het hoofdverblijf is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente .

Ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van caravans die gelijkgesteld zijn met chalets.

Een verblijf dat tegelijkertijd als woongelegenheid en voor een beroepsactiviteit wordt gebruikt, is ook een tweede verblijf. Als de woongelegenheid uitsluitend dient voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit wordt ze niet als een tweede verblijf beschouwd.

De hoedanigheid van het tweede verblijf wordt beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar.

Er wordt vrijstelling verleend als de belastingplichtige kan aantonen dat op 1 januari van het aanslagjaar:

  • de woongelegenheid opgenomen is in een onteigeningsplan
  • de woongelegenheid tijdelijk niet meer bewoonbaar is door verbouwingswerken (Deze toestand moet aangetoond worden met een stedenbouwkundige vergunning en geldt maximaal voor een periode van 2 jaar vanaf afgifte van de oorspronkelijke stedenbouwkundige vergunning.)
  • de zakelijke rechten op het onroerend goed niet kan uitoefenen door een gerechtelijke of administratieve procedure of onderzoek of een niet-afgehandelde erfenisprocedure (Deze vrijstelling kan voor een periode van maximaal 1 jaar verleend worden.)
  • de eigenaar of huurder van de leegstaande woning opgenomen werd in een rusthuis of serviceflat. (Deze vrijstelling is enkel mogelijk voor het aanslagjaar volgend op de opname.)

Wat kost het?

1000,00 euro per jaar per tweede verblijf.