U bent hier

Uittreksel uit strafregister

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Tervuren kan een uittreksel aanvragen. Als je niet meer in België ingeschreven bent, kun je terecht op het centraal strafregister. Dit is het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

De dienst strafregister levert alleen uittreksels in het Nederlands af. Wil je een uittreksel in andere taal? Dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler.

Er zijn 3 soorten uittreksels:

 • Standaard uittreksel
  Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering) is het standaarddocument.
  Het is niet bedoeld voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Er zijn ook geen speciale voorwaarden in verband met het strafblad vastgesteld om de activiteit uit te oefenen.

 

 • Uittreksel voor specifieke beroepen
  Model 1 (art. 596.1 van het Wetboek van Strafvordering) wordt afgeleverd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd.

 

 • Uittreksel voor activiteiten met kinderen
  Model 2 (art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering) is wel bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Het doel is van groot belang. Het is mogelijk, al naargelang de bestemming van het document, dat een blanco afgeleverd wordt en in een ander geval veroordelingen vermeld zijn.

 

Centraal strafregister

Ben je niet meer ingeschreven in België en wil je een uittreksel uit het Belgisch Strafregister? Dan kun je terecht bij:

Meer info op http://diplomatie.belgium.be

Uittreksel uit het strafregister van een onderneming

Een uittreksel uit het strafregister van een onderneming kun je aanvragenbij het centraal strafregister op cjc-csr@just.fgov.be of fax 02 552 27 82.

Dit zijn de gegevens die je nodig hebt:

 • naam van de onderneming
 • ondernemingsnummer
 • adres
 • reden van de aanvraag

Hoe aanvragen?

Loket

1. Kom met je identiteitskaart naar de snelbalie aan het onthaal in het gemeentehuis.

Je krijgt het uittreksel nooit onmiddellijk mee. Het afleveren duurt maximaal twee werkdagen.

2. Stuur je naam, adres en rijksregisternummer naar burgerzaken@tervuren.be

 • Vermeld duidelijk voor welke activiteit het uittreksel bedoeld is (bijvoorbeeld visum aanvragen, ereteken bekomen, lid worden van een sportclub, toetreden tot de orde der geneesheren, bij een bank lenen...).
 • Geef ook door of het document bestemd is voor gebruik in België of in het buitenland.
 • Heb je het nodig voor een sollicitatie of job? Vermeld dan uitgebreid voor welke functie (bijvoorbeeld sollicitatie voor de job van adviseur bij een bewakingsfirma, tewerkstelling als kinderverzorgster, benoeming in het middelbaar onderwijs, verkoopster, ...).

We sturen je een mail als je het uittreksel kan afhalen aan de snelbalie.

Afhalen

Nadat je een sms of mail ontvangen hebt, kan je het uittreksel afhalen aan de snelbalie.

Kan je het attest zelf niet afhalen? Dan kun je een volmacht meegeven aan iemand anders.  Deze persoon kan met de volmacht en een kopie van je identiteitskaart het attest afhalen.