Vacatures gemeentelijke basisscholen

GBS Vossem

  • zorgcoördinator 24/24 (1ste t.e.m. 4de leerjaar) - vanaf 1/9/2024 tot einde schooljaar
  • zorgleerkracht 12/24 - vanaf 1/9/2024 tot einde schooljaar
  • klasleerkracht + zorgleerkracht 12/24 - vanaf 1/9/2024 tot einde schooljaar
  • vakleerkracht Frans 12/24 - vanaf 1/10/2024

GBS Tervuren

  • xx

GBS Moorsel