Veelgestelde vragen verkiezingen 2024

Oproepingsbrief

Ik heb een digitale en een papieren oproepingsbrief?

De gemeente Tervuren stuurt voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 9 juni 2024 niet alleen een papieren, maar ook een digitale oproepingsbrief. Met deze dienstverlening ontvang je als inwoner een extra herinnering en heb je jouw persoonlijke kiesgegevens steeds bij de hand, ook als de papieren oproepingsbrief verloren ging.

Via de e-Box (via pc of smartphone) en de Mijn Burgerprofiel-app (op je smartphone) zal je jouw digitale oproepingsbrief ontvangen. Dankzij deze toepassing krijg je als kiezer op een eenvoudige en veilige manier toegang tot jouw kiesgegevens die je nodig hebt om jouw stem uit te brengen voor de verkiezingen op 9 juni 2024.

Er zal je gevraagd worden om jouw oproepingsbrief, samen met een identiteitsdocument, voor te leggen.  Dit kan zowel de oproepingsbrief per post zijn, als een digitale weergave in de e-Box, maar ook een afdruk van de digitale oproepingsbrief of een kopie van de papieren versie.

Wil je dat jouw oproepingsbrief afgestempeld wordt als bewijs van de stemming, dan moet je een papieren versie meebrengen.

Heb ik mijn oproepingsbrief nodig om te gaan stemmen?

Neen, het is voldoende om je identiteitskaart of verblijfsvergunning bij te hebben.

Uitzondering: om een volmacht uit te oefenen heb je een papieren oproepingsbrief nodig. Indien je een volmacht zal uitoefenen en gebruik wil maken van het duplicaat dat je via MijnBurgerprofiel/e-Box werd aangeboden of via de dienst burgerzaken, zal je de digitale oproepingsbrief moeten uitprinten.

Moet je rekening houden met de uren op de oproepingsbrief?
In de oproepingsbrief wordt een richtuur vermeld om wachttijden te vermijden. Je bent niet verplicht om op deze uren te gaan stemmen, maar dit wordt wel aangeraden. In onze gemeente kan je stemmen tussen 8 en 16 uur.

Identiteitskaart / verblijfsvergunning

Identiteitskaart / verblijfsvergunning verloren op de dag van de verkiezingen?

Identiteitskaart (Belgen)

  • verloren : document van verlies (bijlage 12) bij de dienst burgerzaken 
  • gestolen: document van diefstal (bijlage 12) bij de politie

Verblijfsvergunning (niet-Belgen)

  • Verloren: document van verlies (bijlage 12) bij de politie
  • Gestolen: document van diefstal (bijlage 12) bij de politie

Wat moet ik doen als ik mijn papieren oproepingsbrief verloren ben?

Je kan je digitale oproepingsbrief op je smartphone tonen of deze afdrukken en meebrengen. Of haal een duplicaat op in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Let wel, om een volmacht te kunnen uitoefenen moet je je eigen oproepingsbrief en die van de volmachtgever op papier meebrengen!

Ik heb geen oproepingsbrief gekregen?

De oproepingsbrieven zullen uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen verzonden worden per post en digitaal.

 

Volmacht

Moet een volmacht worden gegeven aan iemand uit dezelfde kieskring?

Ja, een kiezer aan wie je volmacht geeft moet binnen dezelfde kieskring stemgerechtigd zijn omdat ze op dezelfde kandidaten moeten kunnen stemmen.

De persoon aan wie je een volmacht geeft, moet dezelfde kiesrechten hebben als jijzelf. Bijvoorbeeld: een Belg moet stemmen voor het Europees, Vlaams en Federaal Parlement dus kan een Belg geen volmacht geven aan een Europeaan want die hebben enkel stemrecht voor het Europese Parlement. Omgekeerd kan wel: een Europeaan kan een volmacht geven aan een Belg.

Volmachtformulier downloaden

 

Opkomstplicht

Is stemmen verplicht?

Stemmen is verplicht voor de verkiezingen in juni voor Belgen van 18 jaar en ouder. EU-burgers die zich geregistreerd hebben op de kiezerslijst, zijn ook verplicht om te stemmen. 

Opgelet: voor de verkiezingen van 13 oktober 2024 ben je niet verplicht te gaan stemmen. Dit is een recht.

Moet ik het stemhokje binnengaan?

Ja, dat moet. De stemming in België is immers verplicht en geheim (artikel 62, derde lid van de grondwet). Wil je geen stem uitbrengen? Dan moet je wel naar het stembureau en in het stemhokje, maar kan je een blanco stem uitbrengen.

Wat houdt een blanco stem in? 

  • Weet je echt niet op wie je wil stemmen? Dan kan je blanco stemmen.
  • Als je blanco stemt, heeft jouw stem geen invloed. Jouw stem wordt genegeerd.

Ik heb hulp nodig bij het stemmen. Kan ik me laten bijstaan door iemand?

Kan je wegens handicap niet alleen naar het stemhokje of ben je niet in staat om zelf je stem uit te brengen? Dan kan je je laten begeleiden of bijstaan. Let op: de voorzitter moet hier toestemming voor geven (Art 143 van het kieswetboek).

De voorzitter mag geen enkele druk uitoefenen bij de keuze van deze persoon. Er kan één persoon van de leden van het stembureau worden aangeduid voor de begeleiding van kiezers met een handicap.

Wat is een lijststem ? Wat is een voorkeurstem?

Lijststem: Een lijststem is een stem voor de lijst zoals ze is opgesteld. Je aanvaardt dus de volgorde van de kandidaat-titularissen en –opvolgers op de lijst.

Voorkeurstem: Een voorkeurstem wordt ook naamstem genoemd. Je geeft dan je stem aan één of meerdere kandidaat-titularissen en/of kandidaat-opvolgers.

 

Ik ben een EU-burger

Hoe registreer ik mij als Europees kiezer?

Zie procedure: Verkiezingen voor EU-burgers in België 

Tot wanneer kan een EU-inwoner die in België woont zich inschrijven op de kiezerslijst?

De uiterste datum is 31 maart 2024.

Voor welke verkiezingen mag een EU-burger stemmen op 9 juni 2024?

Een EU-inwoner kan stemmen voor het Europees Parlement (en dus niet voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers of het Vlaams Parlement).

Kan een EU-burger, ingeschreven in België voor de verkiezingen van het Europees Parlement, ook nog in zijn/haar Europees land stemmen?

Neen, je moet een keuze maken. Wanneer de persoon is ingeschreven om te stemmen in België moet hij in België stemmen. Wenst hij toch in zijn Europees land van herkomst te stemmen, moet hij zich uitschrijven van de kiezerslijst in België. Dit vóór 31 maart 2024.