U bent hier

EU Burgers kunnen stemmen op 26 mei 2019

Indien u een Europese burger bent die in Tervuren verblijft, kunt u in Tervuren deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zult u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.
De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.

Inschrijven is eenvoudig

 • Vul het inschrijvingsformulier in (terug te vinden onderaan deze pagina)
 • Bezorg het inschrijvingsformulier samen met een kopie van je identiteitsdocument aan de dienst burgerzaken.
 • Je kan je persoonlijk aanmelden, het formulier per post sturen naar de dienst burgerzaken, Markt 7a bus 2, 3080 Tervuren of mailen naar burgerzaken@tervuren.be
 • Een 2-tal weken voor de verkiezingen krijg je een oproepingsbrief

Zodra je ingeschreven bent, ben je verplicht om te gaan stemmen, net zoals alle Belgen.

Je inschrijving blijft ook geldig voor de volgende Europese verkiezingen, op voorwaarde dat je aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen.

 • Je was al ingeschreven bij vorige Europese verkiezingen? Je hoeft niet opnieuw in te schrijven, zolang je nog aan de voorwaarden voldoet.
 • Je wil niet langer deelnemen aan de Europese verkiezingen? Je moet dat schriftelijk melden aan de dienst burgerzaken.

 Voorwaarden voor EU- burgers

 • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
 • De hoofdverblijfplaats in Tervuren hebben
 • Minstens 18 jaar oud zijn op 26 mei 2019
 • Over stemrecht beschikken
 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst ten laatste op 28 februari 2019

Ter info: op 26 mei 2019 zullen de Belgische kiezers ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kiezen.

Meer informatie nodig?

Kom langs op de dienst burgerzaken of bezoek de website www.europeanelections.belgium.be

BestandPublicatiedatumGrootte
Microsoft Office-documentpictogram Aanvraag inschrijving op de kiezerslijst (002).doc03/12/1845.5 KB