Vermindering waterfactuur

Kan je niet aansluiten op de riolering en wordt je afvalwater gezuiverd in een IBA? Dan moet je de bijdrage voor afvoer en zuivering van afvalwater niet betalen. Je krijgt dus een korting op je factuur.

Wat moet je doen?

Je moet een attest van de burgemeester aanvragen waaruit blijkt dat je IBA conform is en behoorlijk werkt.

Ruimte - Omgeving en wonen

02 766 52 91
omgeving@tervuren.be