Verwervingspremie

Je kunt een premie bij de gemeente Tervuren aanvragen als je een onroerend goed binnen de gemeente aankoopt .

Hoeveel?

  • 5.000 euro voor woning
  • 5.000 euro voor appartement
  • De kostprijs van het aangekochte onroerend goed mag maximaal 300.000 euro bedragen

Hoe aanvragen?

Je vraagt de premie ten laatste 6 maanden na aktedatum aan en verstuurt de aanvraag met de nodige bijkomende documenten aangetekend per post of brengt deze binnen bij de dienst Omgeving & Wonen.

Voor wie?

  • Je bent jonger dan 35 jaar.
  • Je bent minstens 15 jaar in Tervuren gedomicilieerd.
  • Je kent voldoende Nederlands.

Ruimte - Omgeving en wonen

02 766 52 91
omgeving@tervuren.be