Verzorgende thuisdiensten

OCMW Tervuren gaat over tot de aanwerving van verzorgenden voor de thuisdiensten met een contract van onbepaalde duur. Zowel deeltijdse als voltijdse betrekkingen zijn bespreekbaar (minimaal halftijds).

Er wordt een contractuele wervingsreserve aangelegd voor een periode van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging (tot maximum 5 jaar)

Functie en profiel:

Als verzorgende bij de thuisdiensten ben je dagelijks op stap om optimale en deskundige hulp en verzorging te bieden aan onze gebruikers. Je verzorgt de mensen, maar helpt hen ook met huishoudelijke taken zoals koken, wassen, strijken enz. Op die manier proberen we om onze klanten, voornamelijk ouderen, zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te houden. Bovendien vervul je als luisterend oor ook een belangrijke signaalfunctie naar de maatschappelijk werker toe wanneer je merkt dat de toestand van de gebruiker achteruit gaat.

Om als verzorgende aan de slag te kunnen, beschik je over volgende zaken:

 • We verwachten volgende competenties (of het potentieel om deze op termijn te ontwikkelen): betrokkenheid en kwalitatief handelen – expertise en ervaring delen – klantgerichtheid – effectief communiceren – analyseren – objectieven stellen – oplossingsgerichtheid.
 • Je beschikt over een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het: 2de of het 3de jaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs of het beroeps-secundair onderwijs in een zorgrichting of een pedagogische richting, behaald:
  - via dagonderwijs;
  - via sociale promotie of volwassenenonderwijs;
  - via deeltijds onderwijs.
 • Een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.

Ervaring kan een pluspunt zijn, maar schoolverlaters zijn ook van harte welkom om te solliciteren!

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan via volgende link: https://www.jobsolutions.be/register/13957-86 of per brief t.a.v. de dienst HR, Markt 7A bus 3 in 3080 Tervuren.

Je kandidatuur bestaat uit volgende documenten:

 • Een motivatiebrief
 • een curriculum vitae
 • een kopie van het vereiste diploma

Het vast bureau beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen. Alleen kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, worden toegelaten tot de selectieprocedure.

De selectieprocedure wordt als volgt bepaald:

 1. Schriftelijke proef (100 punten)
  Proef waarbij de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk en waarbij kennis, technische en communicatieve vaardigheden van de kandidaat worden getest.
 2. Psychotechnisch gedeelte
  Testen waarbij de capaciteiten, de emotionele weerstand, de samenwerking, de intellectuele openheid en de consciëntieusheid van de kandidaten wordt nagegaan. Er wordt beoordeeld in welke mate de kandidaten over belangrijke competenties beschikt. De kandidaat maakt deze opdracht van thuis uit. De test is adviserend.
 3. Mondeling gedeelte (100 punten)
  Een interview/evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor het werkterrein, van zijn/haar organisatievermogen en van zijn/haar sociale vaardigheden. Hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van de persoonlijkheidstest en schriftelijke proef uit het vorige selectiegedeelte.

Om als geslaagd te worden beschouwd moeten de kandidaten 60% behalen op het totaal van de mondelinge proef, en minstens 50% op elk onderdeel ervan.