Vrijetijdsregio Druivenstreek

Per 1 januari 2020 sloten de gemeenten Huldenberg, Bertem, Hoeilaart, Overijse en Tervuren samen met vzw De Rand een overeenkomst af voor een nieuwe intergemeentelijke samenwerking (IGS). Die kreeg de naam IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek en bouwt verder op de reeds bestaande bovenlokale samenwerkingen tussen deze verschillende gemeenten en vzw De Rand.

De nieuwe projectvereniging werd opgericht overeenkomstig artikel 396, §1 en volgende van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Hoofddoel is om door overleg en samenwerking tussen de diverse vrijetijdsactoren in de regio een toegankelijke en kwaliteitsvolle vrijetijdswerking te realiseren, waaraan alle inwoners kunnen participeren.

Context en voorgeschiedenis

Eind 2019 besliste de Vlaamse overheid om deze intergemeentelijke samenwerking te subsidiëren en keurden ze het project goed. Bovendien gingen de verschillende gemeenten het engagement aan om € 1 per inwoner per jaar te investeren in deze intergemeentelijke samenwerking. De subsidies van de Vlaamse overheid verdubbelen dit budget. Hiervoor werd een uitgebreid dossier uitgewerkt en ingediend dat inhoudelijk vorm heeft gekregen na een uitgebreid participatief voorbereidingstraject. Tijdens dit traject werden niet alleen de medewerkers van de verschillende vrijetijdsdiensten bevraagd, maar zijn er ook uitgebreide participatiemomenten georganiseerd met stakeholders, verenigingen en inwoners van de verschillende gemeenten. Op basis daarvan is er een cultuurnota geschreven die als uitgangspunt dient voor de werking van de IGS de komende 6 jaar. De IGS en de cultuurnota vertrekken vanuit de volgende missie: “We staan in de Druivenstreek voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle  vrijetijdswerking, gecreëerd met en voor de bevolking, die bijdraagt aan een sterk verbonden gemeenschap.”

Beleid

Het beleid van de intergemeentelijke samenwerking wordt uitgetekend door een raad van bestuur, onder het voorzitterschap van Kamil Muyldermans, met vertegenwoordigers uit de verschillende deelnemende gemeenten en vzw De Rand.  De concrete uitwerking gebeurt door de stuurgroep die bestaat uit de afdelingshoofden Vrije Tijd en werkgroepen. De regie van die hele werking ligt in de handen van beleidscoördinator Hilde Weygaerts.