U bent hier

Burenbemiddeling

Heb je ruzie of onenigheid met iemand uit je buurt? Vind je dat de kinderen of de huisdieren van je buren te veel lawaai maken? Stellen er zich problemen rond de afscheiding van je erf of de tuin? Of verstoren overhangende takken of aanplantingen van je buurman je zicht op de straat. Word je gepest of heb je last van roddels of scheldpartijen? Heb je zelf al geprobeerd om hierover met je buur te praten, maar lukt het niet? Dan kan burenbemiddeling je helpen!

Burenbemiddeling is er om de communicatie met je buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.

OPGELET: Burenbemiddeling treedt NIET in de plaats van de politie of het gerecht. Burenbemiddeling komt NIET tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door een rechtbank. Burenbemiddeling wil juist VOORKOMEN dat burenconflicten escaleren en zo bij politie of gerecht terechtkomen.

Hoe werkt burenbemiddeling?

Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling en schetst het probleem. De bemiddelaar zal naar je verhaal luisteren. Nadien neemt hij contact op met je buur en luistert ook naar zijn verhaal. Vervolgens worden jullie samen uitgenodigd om het probleem uit te praten en te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.

De bemiddelaar neemt een NEUTRALE positie in. Hij brengt de buren samen, leidt het gesprek en waakt erover dat jij en je buur de kans krijgen om jullie standpunten, emoties, frustraties, verwachtingen en wensen te verwoorden.

Samen zoeken naar een oplossing

Het is beter dat jij en je buur samen een overeenkomst bereiken die rekening houdt met jullie gevoeligheden en wensen. Zo’n overeenkomst is duurzaam en komt beter tegemoet aan jullie wensen dan een oplossing die van buitenaf opgelegd wordt door de politie, de vrederechter of een rechtbank.

Basisprincipes van burenbemiddeling

Essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat ieder bereid is om rond de tafel te gaan zitten en met elkaar te praten. De deelname zal dus altijd gebaseerd zijn op ieders vrijwilligheid.

Burenbemiddeling is gratis, en de bemiddelaar zal altijd onpartijdig zijn. De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk. Niet alleen de bemiddelaar zal hiervoor absolute discretie garanderen, de beide partijen zullen daar natuurlijk ook moeten voor zorgen.

Win-Win ook voor morgen

Op langere termijn zal de burenbemiddeling niet alleen een oplossing helpen vinden voor het bestaande probleem vandaag. Eens het contact met de buur hersteld is, kunnen spanningen of problemen in de toekomst gemakkelijker vermeden worden, want de dagdagelijkse problemen worden opnieuw bespreekbaar

Neem vrijblijvend contact op met de coördinator:

Sociaal Huis Tervuren
Markt 7A bus 3
3080 Tervuren
02 766 52 02
burenbemiddeling@tervuren.be