Welzijnsraad

De welzijnsraad heeft tot doel het meewerken aan de ontwikkeling van een lokaal gezondheids- en welzijnsbeleid. Onder ‘gezondheid en welzijn’ wordt verstaan: het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden.

Meer info?

welzijnsraad@tervuren.be