Woningkwaliteit

Codex Wonen van 2021 bepaalt de minimumnormen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. Aan de hand van die normen doen de woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek in huurwoningen.

Zo beoordelen ze de kwaliteit van het gebouw en de binnenkant van de woning aan de hand van de criteria zoals:

 • minimale voorzieningen zoals een keuken, toilet, bad of douche, gootsteen en drinkbaar water;
 • structurele stabiliteit van het gebouw;
 • veiligheid van trappen en de aanwezige installaties (gas, elektriciteit en verwarming);
 • In een leefruimte is de aanwezigheid van een verwarmingstoestel verplicht;
 • er mogen geen vocht- en schimmelproblemen zijn;
 • alle ruimtes moeten geventileerd en verlucht kunnen worden.
 • Aanwezigheid van rookmelders;

Elk vastgesteld gebrek wordt ingedeeld in een categorie afhankelijk van het soort gebrek en de ernst van het gebrek:

 •  categorie I: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief be├»nvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken. Een woning met enkele kleine gebreken is niet ongeschikt en niet onbewoonbaar.
 •  categorie II: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief be├»nvloeden, maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Een woning met een gebrek van categorie II is ongeschikt.
 •  categorie III: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. Een woning met een gebrek van categorie III is ongeschikt en onbewoonbaar.
 •  7 gebreken van categorie I gelden als een gebrek van categorie II.

Als de woning wel voldoet aan de normen, kan de verhuurder een conformiteitsattest krijgen. Dit attest is 10 jaar geldig en is een soort van kwaliteitslabel van de huurwoning.

Woon je in een huurwoning en heb je klachten over de woningkwaliteit: neem contact op met Wonen in de Druivenstreek.

Een klacht indienen en een conformiteitsattest aanvragen doe je via dit  formulier. Een medewerker van Wonen in de Druivenstreek zal je nadien contacteren voor verdere praktische afspraken. 

Meer info?

woningkwaliteit.tervuren@igo.be
0496 25 85 00